In Gouda moet iedereen mee kunnen doen. Het mag daarbij niet uitmaken of je een handicap hebt, ziek bent, wat je geslacht is, op wie je valt of wat je achtergrond is. Of je nu oud bent of jong, veel geld hebt of weinig geld. Daarom is in 2022 de Lokale Inclusie Agenda ‘Onbeperkt meedoen’ vastgesteld door de Gemeenteraad.

Jaartal

2023

Gemeente

In deze agenda staat hoe Gouda de komende jaren vorm en inhoud wil geven aan het VN-verdrag Handicap en hoe de gemeente verder wil bouwen aan een toegankelijk stad waarin niemand drempels ervaart om onbeperkt mee te kunnen doen. Dat betekent een stad waarin iedereen toegang heeft in de brede zin van het woord. Bijvoorbeeld het wegnemen van drempels in de openbare ruimte en gebouwen voor rolstoelgebruikers. Of minder zichtbare drempels, bijvoorbeeld als het gaat om mee kunnen doen bij een sportvereniging of het kunnen vinden van passend werk of een stageplek.

Hoe het daarmee gesteld is, is te lezen in de  Voortgangsrapportage lokale inclusie agenda 2023.