Onze leden

Per 1 januari 2019 telt Nederland 355 gemeenten, in 2018 waren dit er nog 380. Het aantal is afgenomen als gevolg van 12 herindelingen, u leest daar meer over in onderstaand nieuwsbericht:

Alle gemeenten zijn vrijwillig lid van de VNG. Daarnaast zijn Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius, Aruba en enkele tientallen gewesten lid. Zij betalen contributie voor de diensten van hun vereniging.

Databank VNG Ledengegevens

Via de Databank VNG Ledengegevens kunnen gemeenten zelf hun gegevens bijhouden, een deel van die informatie vindt u ook op overheid.nl. Meer informatie over de databank, waar de gegevens voor gebruikt worden en hoe u gegevens kunt raadplegen, vindt u hier: