Zorglandschap jeugdhulp

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en het rijk bundelen de krachten om een grote maatschappelijke opgave te realiseren: de jeugdhulp dichter naar de leefwereld van het kind en het gezin brengen. Gemeenten en aanbieders hebben daarbij de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren.

Inhoudelijke opgaven jeugdregio’s

Jeugdregio’s streven naar het inrichten van zorg voor de jeugd op zo'n manier dat kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen, zowel op school als thuis.

Om dat te realiseren staan jeugdregio’s, dus gemeenten en jeugdhulpaanbieders gezamenlijk, voor drie grote opgaven. Deze actielijnen komen voort uit het Statement passende hulp voor alle jeugdigen in Nederland.

Schakel het Ondersteuningsteam in!

Het ondersteuningsteam Zorglandschap jeugd ondersteunt jeugdregio’s (zowel gemeenten als aanbieders) en cliëntorganisaties. Dit doet het team door, op vraag van gemeenten en aanbieders, aan te sluiten bij bestaande overleggen en door deze gesprekken te initiëren. Jan Menting is ambassadeur Zorglandschap jeugd.