Het realiseren van de beste zorg en ondersteuning voor jeugdigen vraagt om een houding waarin we met elkaar willen en durven leren en intrinsiek gedreven zijn om de jeugdhulp steeds door te ontwikkelen. Dat betekent dat we doen wat volgens ons de beste aanpak is, de resultaten daarvan grondig monitoren en evalueren en dat, zodra bewezen is dat een andere aanpak beter werkt, de oude aanpak loslaten.

Waarom een lerende omgeving inrichten?

Een lerende omgeving is noodzakelijk om passende zorg en ondersteuning voor jeugdigen, zoveel als mogelijk dichtbij huis, te realiseren. Deze zorg is uiterst complex en dus is reflecteren, monitoren en evalueren noodzakelijk.

Samen leren hoe de zorg voor de jeugd beter kan en daar ook naar handelen is tevens één van de kernoproepen van gemeenten en aanbieders die opgetekend zijn in het Statement passende hulp voor alle jeugdigen in Nederland. Deze oproep is in lijn met het advies dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd eerder publiceerde in de handreiking Passende zorg en behandeling voor jeugdigen.

Wat is een lerende omgeving?

In de handreiking Passende zorg en behandeling voor jeugdigen wordt een dynamisch model gepresenteerd, waarin binnen de jeugdhulp onderscheid wordt gemaakt tussen drie vormen:

  • Basisjeugdhulp die dichtbij huis wordt geboden;
  • Specialistische jeugdhulp die veel voorkomt en die veelal dichtbij in de regio geboden kan worden;
  • Specialistische hulp die weinig voorkomt en vaak (boven-) regionaal moet worden georganiseerd.

 

Missing media-item.

Er is continu ontwikkeling van het landschap nodig zoals het in bovenstaand schema is gevisualiseerd. Alleen dan kan passende zorg en behandeling voor jeugdigen worden gerealiseerd. Dat vraagt om het uitwisselen van kennis en ervaring en om te leren van andere jeugdregio’s, organisaties en hulpverleners.