Contactpersonen, tarieven en documenten

Contactpersonenoverzicht

Om de contactpersonenlijst zo up to date mogelijk te houden heeft de VNG de lijst op de website gezet, versleuteld met een wachtwoord. Wilt u de contactpersonen voor uw gemeente wijzigen? Mail dan naar lc@vng.nl

Contactgegevens gemeenten

Contactgegevens aanbieders


Tarieven

  • Tarieven 2018 (Excel - versleuteld met wachtwoord, de gemeentelijke contactpersonen hebben het wachtwoord.)
  • Tarieven 2019 (Excel - versleuteld met wachtwoord, de gemeentelijke contactpersonen hebben het wachtwoord.)
  • Meer info: lc@vng.nl

Thuisregio's

Een regio is een thuisregio als de volgende drie criteria cumulatief optreden:

  • Minimaal 15% van de omzet van die aanbieder voor de desbetreffende functie wordt in die regio gerealiseerd (uitgaand van omzet 2015);
  • Minimaal 10 cliënten hebben in die regio bij die aanbieder van de desbetreffende functie gebruik gemaakt;
  • De omzet van die aanbieder voor de desbetreffende functie in die regio was meer dan 100.000 euro in 2015.

Aan alle regio’s die een thuisregio zijn volgens de criteria is de vraag voorgelegd of zij thuisregio willen zijn. Dit betekent dat de regio zelf een contract sluiten voor de functie. De landelijke raamovereenkomst geldt dan niet voor die regio. Download het excel formulier voor een overzicht van de thuisregio’s voor 2019.

Download het Excel-document voor meer informatie


Documenten

Standaardovereenkomst voor klein aantal cliënten jeugdhulp


Themapagina

Landelijke inkoop

Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen van het Team Landelijke Coördinatie voor gemeentelijke contactpersonen? Meld u hier aan!