Asielbeleid en integratie

Gemeenten willen maatwerk kunnen bieden en inburgering inbedden in een breder traject van participatie en geleiding naar werk. Inburgering is immers een middel, geen doel op zich. VNG gaat graag met het kabinet in gesprek over hoe het systeem effectiever en efficiënter in te richten.

Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

Het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. OTAV publiceert handreikingen en veelgestelde vragen, houdt u op de hoogte van de regelgeving en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en experts.

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders). Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders.

Praktijkvoorbeelden

Ondersteuningsteam Gezondheid Statushouders, Regio Gelderland-Zuid
GGD Regio Gelderland Midden

Wetsvoorstellen

Verankeren belang kind in Vreemdelingenwet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Wijziging Vreemdelingenwet nareistermijnen gezinsleden (controversieel verklaard)

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling