Asielbeleid en integratie

Gemeenten willen maatwerk kunnen bieden en inburgering inbedden in een breder traject van participatie en geleiding naar werk. Inburgering is immers een middel, geen doel op zich. VNG gaat graag met het kabinet in gesprek over hoe het systeem effectiever en effici├źnter in te richten.

Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

Het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. OTAV publiceert handreikingen en veelgestelde vragen, houdt u op de hoogte van de regelgeving en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en experts.

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders). Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders.

Wetsvoorstellen

Verankeren belang kind in Vreemdelingenwet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Wijziging Vreemdelingenwet nareistermijnen gezinsleden

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Lees meer over

Bed-bad-broodregeling

Het is niet gelukt om tot afspraken te komen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederlandse gemeenten.Gemeenten willen vanwege veiligheid en humaniteit de mogelijkheid hebben uitgeprocedeerde asielzoekers nachtopvang te bieden. Gemeenten kunnen deze opvang wel verlenen, maar moeten - zonder een akkoord - in overleg met hun gemeenteraad zelf voor de financiering zorgen. Staatssecretaris Dijkhoff heeft aangegeven opnieuw in gesprek te willen.