Asielbeleid en integratie

Programma Gezondheid Statushouders (OTAV)

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in een gemeente wonen (statushouders). Het OTAV-Ondersteuningsprogramma Integrale aanpak Gezondheid Statushouders, kortweg Programma Gezondheid Statushouders (OTAV), ondersteunt gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders.

Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

Het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. OTAV publiceert handreikingen en veelgestelde vragen, houdt u op de hoogte van de regelgeving en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en experts.

Wetsvoorstellen

Verankeren belang kind in Vreemdelingenwet

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Wijziging Vreemdelingenwet nareistermijnen gezinsleden

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Lees meer over

Bed-bad-broodregeling

Het is niet gelukt om tot afspraken te komen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederlandse gemeenten.Gemeenten willen vanwege veiligheid en humaniteit de mogelijkheid hebben uitgeprocedeerde asielzoekers nachtopvang te bieden. Gemeenten kunnen deze opvang wel verlenen, maar moeten - zonder een akkoord - in overleg met hun gemeenteraad zelf voor de financiering zorgen. Staatssecretaris Dijkhoff heeft aangegeven opnieuw in gesprek te willen.