Nieuws
Vrijwilligerswerk is voor vrouwen een belangrijke opstap naar een functie als wethouder. Driekwart van de vrouwelijke wethouders heeft bestuurlijke ervaring opgedaan buiten de politiek, en dan vooral in het lokale vrijwilligerswerk.
Vinexwijken zijn sinds 2008 steeds meer het terrein geworden van gezinnen met hoge inkomens. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Die trend heeft niet alleen gevolgen voor de nieuwbouwwijken zelf, maar voor de hele regio.
Gemeenten krijgen nieuwe financiële mogelijkheden om hun wegen veiliger te maken. Dit geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het rijk 500 miljoen euro beschikbaar stelt tussen 2020 en 2030.
Het aandeel raadsleden met een migratieachtergrond blijft nog altijd fors achter bij de samenleving. Vorig jaar had 5,9 procent van de raadsleden een migratieachtergrond, terwijl dat in heel Nederland 25,2 procent is.
De nieuwe wet die het stemproces moet verbeteren, werkt. Maar de procedures die met de wijzigingen gepaard zijn gegaan, zorgen voor extra druk op de gemeentelijke uitvoering, constateert de Kiesraad.
Pas als een coalitie zich niet afsluit van de andere partijen in de raad, kan een gezonde dynamiek in de gemeenteraad ontstaan. Die aanbeveling doen onderzoekers van de Universiteit Leiden in een rapport over ‘gezond dualisme’.
De manier waarop vrouwen online bejegend worden, schrikt hen af om de politiek in te gaan. Vanwege haat, geweld, seksisme en racisme twijfelen vrouwen of ze nog wel politiek actief willen worden. Het afschrikwekkende effect bedreigt de kwaliteit van de democratie, aldus de onderzoekers.