Vrijwilligerswerk is voor vrouwen een belangrijke opstap naar een functie als wethouder. Driekwart van de vrouwelijke wethouders heeft bestuurlijke ervaring opgedaan buiten de politiek, en dan vooral in het lokale vrijwilligerswerk.

Dat blijkt uit onderzoek van de Wethoudersvereniging, de sociale onderneming Meer Vrouwen in de Politiek en UvA-onderzoeker Zahra Runderkamp.

Vrouwen hebben gemiddeld minder jaren ervaring in het openbaar bestuur dan mannen, bleek uit onderzoek in 2020. Nu blijkt dus dat vrijwilligerswerk voor hen een belangrijke toegangspoort is tot het wethouderschap. Als actief vrijwilliger doen ze niet alleen ervaring op, ook zijn ze vaak meer zichtbaar voor politieke netwerken die hen eerder benaderen voor een politieke functie, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek gaat verder in op de vraag hoe het komt dat het aandeel vrouwelijke wethouders nog altijd niet boven de 30 procent uitkomt. De sleutel ligt volgens de onderzoekers bij de rekrutering. Politieke partijen zouden bij lokale stichtingen en verenigingen actiever op zoek kunnen gaan naar vrouwen die ‘vanuit hun vrijwillige bestuurlijke engagement’ de stap naar de politiek zouden willen maken.

Daarnaast zouden gemeenten een wethouder-banenmarkt kunnen organiseren voor vrouwelijke vrijwilligers in bestuursfuncties, waar ze laagdrempelig toegang kunnen krijgen tot het politieke netwerk in hun gemeente. Ook moeten colleges meer gendergelijkheid gaan uitstralen.

Redactie VNG Magazine