Het aandeel raadsleden met een migratieachtergrond blijft nog altijd fors achter bij de samenleving. Vorig jaar had 5,9 procent van de raadsleden een migratieachtergrond, terwijl dat in heel Nederland 25,2 procent is.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het aantal raadsleden met een migratieachtergrond is de laatste zeven jaar nagenoeg gelijk gebleven: in 2016 was het 6 procent.

Vooral in de grote steden en in gemeenten in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland zijn er verhoudingsgewijs meer raadsleden met een migratieachtergrond. Vooral in kleinere gemeenten is extra aandacht nodig om de representativiteit van de gemeenteraden te verbeteren, schrijft onderzoeker Floris Vermeulen van de UvA. ‘Het verhogen van het aantal kandidaten in die gemeenten zou een beleidsprioriteit moeten zijn.’

Redactie VNG Magazine