De gevangenis in Vught krijgt een eigen rechtszaal. Hierdoor hoeven gedetineerden niet langer buiten de penitentiaire inrichting vervoerd te worden voor de behandeling van de rechtszaken waarin ze zijn betrokken.
Vijf burgemeesters uit de regio Midden-Nederland, onder wie Sharon Dijksma van Utrecht, hebben in een brandbrief aan minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) aandacht gevraagd voor explosies in woonwijken.
Het kabinet haalt de regels over de Nederlandse identiteitskaart uit de Paspoortwet. Het kabinet doet dat om in de toekomst de bepalingen over de identiteitskaart makkelijker te kunnen wijzigen. Inhoudelijk verandert er nu nauwelijks iets aan de procedure.
De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, wil dat het kabinet de afspraken rondom (her)benoemingsprocedures van burgemeesters aanscherpt. Zo moet duidelijker worden wat raad en burgemeester van elkaar kunnen verwachten.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is zowel een typische als een atypische publieke leider. Hij is, als het aankomt op het karakteriseren van zijn leiderschapsstijl, niet in een simpel hokje te stoppen.
In een gezamenlijke oproep vragen de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) gemeenten generatoren en ander verwarmingsmateriaal beschikbaar te stellen voor Oekraïne.
Gemeenten krijgen de wettelijke bevoegdheid om aanbieders van ongezonde voeding, zoals snackbars, te weren uit de omgeving van scholen en uit wijken waar al een onevenredig aanbod aan fastfood is. Dat is een van de maatregelen waarmee het kabinet overgewicht onder jongeren wil tegengaan.
Het lokaal bestuur krijgt te maken met nieuwe vormen van tegenmacht, onder meer door de opkomst van sociale media. Wethouders kunnen deze tegenmacht, in alle vormen, het beste proactief opzoeken.