Nieuws
Het VNG-bestuur heeft haar standpunt over het toekomstig cohesiebeleid vastgesteld. Er worden namelijk op dit moment alweer gesprekken gevoerd in Den Haag en Brussel over de volgende periode na 2027. Van de huidige EU-begroting gaat 40% naar het cohesiebeleid.
In Brussel worden momenteel onderhandelingen gevoerd over de nieuwe subsidieprogramma’s voor 2028-2034. Gemeenten maken veel gebruik van deze subsidieprogramma’s en daarom bereiden we graag samen met u een standpunt voor.
Het ministerie van Ontwikkeling, Publieke Werken en Administratie in Roemenië gaat in Europees verband onderzoek doen naar gemeentelijke dienstverlening. Het projectidee wordt gefinancierd vanuit de Europese subsidie 'Interreg Europa'. Het Roemeense ministerie is nog op zoek naar Nederlandse partners.
De Europese Commissie heeft de eerder gepubliceerde mededeling over het nieuwe REPower initiatief onlangs uitgewerkt tot een actieplan. In het REPowerEU-plan staat beschreven dat het Europese energiesysteem omgevormd moet worden om een einde te maken aan de afhankelijkheid van Rusland.
Het is een gemiste kans dat de voor Nederland gereserveerde gelden uit het EU-herstelfonds niet ingezet worden voor een voor decentrale overheden uitvoerbaar integraal plan dat bijdraagt aan nieuwe investeringen voor de digitale en groene transitie. Aldus de VNG en het IPO in een brief aan de Tweede Kamer.
Het Europees parlement heeft nieuwe criteria goedgekeurd voor de selectie van energieprojecten binnen het programma TEN-E. Dit trans-Europese energienetwerk heeft betrekking op de sectoren elektriciteit, aardgas en olie. Ook is het subsidieprogramma nu meer afgestemd op de ambities van de Green Deal.
De minister van Financiën, Sigrid Kaag, heeft onlangs het Nederlandse conceptplan voor de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF) aan de Tweede Kamer aangeboden. Nederland heeft ongeveer € 4,7 miljard uit dit fonds tegoed en heeft als enige lidstaat nog geen plan ingediend.
De Europese Commissie heeft onlangs een mededeling gepubliceerd over een gezamenlijke Europese actie voor meer betaalbare, veilige en duurzame energie, genaamd REPowerEU. REPowerEU schetst een plan om Europa voor 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen, te beginnen met gas.
Na de publicatie van het 8e Cohesieverslag vond in maart het Cohesie Forum plaats. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het belang van cohesiebeleid voor regionale ontwikkeling. Conclusies waren, dat de impact van het cohesiebeleid vergroot moet worden en de uitvoering simpeler en meer gestroomlijnd.
Binnenkort starten de voorbereidingen van het nieuwe LEADER programma 2023-2027, een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in brede zin is gericht. Gemeenten kunnen deze subsidie gebruiken om hun eigen beleidsprogramma’s, die aansluiten bij de LEADER-doelen, te versterken.