Vanwege corona is het niet mogelijk om fysieke trainingen te geven op Sint Maarten in het kader van de wederopbouw na orkaan Irma. Daarom ontwikkelde de VNG samen met de gemeente Rotterdam een e-learning waarin een nieuw bouwbesluit uitgelegd wordt aan mensen in de bouwsector van Sint Maarten.
Building Better Futures, zo luidt de missie van VNG International, het dochterbedrijf van de VNG dat internationale projecten uitvoert. Werkt u bij een gemeente en wilt u uw expertise inzetten in internationale projecten? Laat het ons weten.
Vanwege corona en de bijbehorende beperkingen moest opnieuw worden nagedacht over de studiebezoeken aan Nederland. Voor projecten in Tunesië en Algerije leidde dit tot het concept van een ‘virtuele studiereis’, waarbij de deelnemers via video alsnog een bezoek aan Nederlandse gemeenten konden brengen.
Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol op Sint Maarten, maar velen zijn nog herstellende van de gevolgen van orkaan Irma. Resources for Community Resilience (R4CR) van VNG International helpt hen bij hun herstel en bij het versterken van de veerkracht van het eiland.
Vandaag lanceerden Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Den Haag, een gestructureerd partnerschap tussen het Rijk en de VNG, om bij te dragen aan het Nederlandse beleid op internationale vraagstukken.
Staatssecretaris Knops van BZK bezocht onlangs het Resources for Community Resilience Programme (R4CR). Dit programma heeft als doel de capaciteit te vergroten van maatschappelijke organisaties op Sint Maarten die zich inzetten voor wederopbouw en herstel na orkaan Irma in 2017.
Gebieden waar toerisme een belangrijke rol speelt worden economisch extra hard geraakt door de coronacrisis. Deze impact en de maatregelen die lokale overheden kunnen nemen om die te verzachten waren onderwerp van een digitale uitwisseling tussen de gemeente Rheden en het Rwandese district Rubavu.
Op 18 november kwam de internationale delegatie van de VNG-commissie Europa en Internationaal opnieuw digitaal bijeen. Op de agenda stonden onder meer het binnenkort te lanceren onderzoek naar internationale verwevenheid van lokale opgaven en een nieuw programma in 6 Afrikaanse landen.
VNG International is trots dat 1 van haar programma’s wordt genoemd als succesvol voorbeeld in een rapport van de Wereldbank over het vergroten van de effectiviteit en transparantie van overheden. Het Ethiopia Social Accountability Program (ESAP) wordt daarin uitgebreid beschreven.
Versterking van het lokaal bestuur, Global Goals en samenwerking met de EU: de VNG vraagt de Tweede Kamer hieraan aandacht te besteden bij de behandeling van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking eind oktober.