Nieuws
VNG-voorzitter Sharon Dijksma en plaatsvervangend directeur Pieter Jeroense bespraken met Sint Maarten en VNG-leden Saba en Sint Eustatius de mogelijkheden tot intensievere samenwerking. Voor de uitdagingen van de eilanden kan nauwe samenwerking en uitwisseling met Europees Nederland waardevol zijn.
2024 wordt een uitdagend jaar voor internationale samenwerking. VNG-voorzitter Sharon Dijksma en Pascalle Grotenhuis, Directeur Generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken onderstrepen het belang van internationale samenwerking voor het versterken van lokale gemeenschappen.
VNG International is positief dat de nieuwe Afrikastrategie van het kabinet het belang van effectief en inclusief lokaal bestuur expliciet erkent. Daarbij merken we wel op dat dit niet op zichzelf staat, maar nauw verweven is met de andere thema’s uit de strategie en met de Global Goals.
VNG International is op zoek naar gemeentelijke experts op verschillende gebieden die kunnen deelnemen aan het ondersteuningsprogramma voor Caribische overheden. Heeft u interesse om via uw gemeente of op een andere manier bij te dragen?
Voor het nieuwe ondersteuningsprogramma voor Caribische overheden zoeken we gemeentelijke expertise. Heeft u interesse om via uw gemeente of op een andere manier bij te dragen? Laat ons weten dat u interesse heeft, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op over een mogelijk verder verloop.
Het SDLG-programma, gericht op het verbeteren van lokaal bestuur in een fragiele context, is nu ook actief in Oeganda. Enkele deelnemende gemeenten kennen uitdagingen voor vluchtelingen en de overige gemeenten richten zich vooral op betere dienstverlening door lokale belastingen te innen en goed te besteden.
Op 28 september debatteert de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de beleidsnota van minister Schreinemacher, ‘Doen waar Nederland goed in is’. De VNG is positief over de hoofdlijnen van de nota. Wel hebben we de commissieleden enkele aandachtspunten meegegeven.
In het programma DEALS ondersteunde VNG International 6 snelgroeiende steden wereldwijd bij een inclusieve en duurzame ontwikkeling. Experts vanuit Nederlandse gemeenten hebben hieraan bijgedragen. Na 5 jaar is het programma afgesloten en zijn de resultaten en geleerde lessen inzichtelijk gemaakt.
VNG International gaat Oekraïense gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van lokale herstelplannen. Daarom zijn we op zoek naar gemeenten die expertise willen bieden of een financiële bijdrage willen leveren. Op dinsdag 4 oktober is er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde Nederlandse gemeenten.
[update 23 augustus 2022] Voor opdrachten van het nieuwe VNG-BZK ondersteuningsprogramma voor Caribische overheden zijn we op zoek naar gemeentelijke juridische experts. We zoeken specifiek nog wetgevingsjuristen. De reactietermijn voor jurist/beleidsadviseur en arbeidsjurist is inmiddels verstreken.