Voor het nieuwe ondersteuningsprogramma voor Caribische overheden zoeken we gemeentelijke expertise. Heeft u interesse om via uw gemeente of op een andere manier bij te dragen? Laat ons weten dat u interesse heeft, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op over een mogelijk verder verloop.

Vul het interesseformulier in 

Expertmissies op de eilanden

Centraal in het programma staat dat we de eilanden voorzien van gemeentelijke, maar ook provinciale en departementale, expertise. Concreet zal dat de vorm aannemen van korte en middellange missies door experts van Nederlandse gemeenten, grotendeels uitgevoerd op de eilanden. Gemeenten en Caribische overheden staan namelijk vaak voor vergelijkbare uitdagingen, wat betekent dat verdere kennisdeling enorme toegevoegde waarde heeft. 

Over het programma

Het ondersteuningsprogramma van VNG en BZK voor de Cariben is in juli gelanceerd door staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en VNG-voorzitter Jan van Zanen. Met de Caribische Uitwisselingsfaciliteit bieden we de 6 Caribische eilanden assistentie bij concrete capaciteits-, leer- of adviesbehoeften op het gebied van overheidsvraagstukken in brede zin.

Uitvoering door VNG International

De uitwisselingsfaciliteit is een uitvloeisel van de in 2019 getekende intentieverklaring voor een Caribisch uitwisselingsnetwerk. De Caribische Uitwisselingsfaciliteit, een pilot van een jaar, wordt uitgevoerd door VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG. 

VNG International heeft ruime ervaring in het projectmatig samenwerken met de Cariben. Rond de verzelfstandiging van de eilanden in 2010 implementeerde VNG International een stage- en uitwisselingsprogramma voor de Caribische overheden, en sinds 2018 werkt VNG International intensief samen met de overheid van Sint Maarten in de wederopbouw na orkaan Irma via meerdere programma’s ter versterking van de overheid. 

Meer informatie