Op 6 september 2017 raasde de orkaan Irma over Sint Maarten, kort daarna gevolgd door de orkaan Maria. De schade die de orkanen op Sint Maarten achterlieten was ongekend. Vooral op Sint Maarten, maar ook op Saba en Sint Eustatius, werden havens en huizen zwaar geraakt. De eilanden zullen nog jaren last hebben van de gevolgen van de orkanen. VNG International ondersteunt Sint Maarten met 2 projecten. 

Resources for Community Resilience (R4CR): 2020-2024

In 2020 startte VNG International het R4CR project op Sint Maarten. Dit heeft als doel om de capaciteit van maatschappelijke organisaties op Sint Maarten te versterken, om hen te ondersteunen in hun wederopbouw en bij herstelactiviteiten na de orkaan. 

Binnen het project krijgen maatschappelijke organisaties die voorstellen indienen, financieringen voor lokale projecten ten behoeve van de lokale gemeenschap. Daarbij ontvangen ze ondersteuning en training in het uitvoeren van projecten, en creëert R4CR een platform voor uitwisseling en samenwerking met andere organisaties, om de maatschappelijke sector te versterken. 

VNG International verzorgt de coördinatie van het project. Het wordt gefinancierd door het Sint Maarten Trust Fund, dat wordt beheerd door de Wereldbank. Daarnaast wordt samengewerkt met de overheid van Sint Maarten en het National Recovery Program Bureau.

Wederopbouwproject Sint Maarten: 2018-2021

De verwoestingen maakten diepe indruk, ook in Nederlandse gemeenten. De VNG betuigde haar steun aan de inwoners van Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten, en riep haar leden op de noodhulpactie van het Rode Kruis te steunen. De helft van € 1,6 miljoen die gemeenten in totaal doneerden aan het Rode Kruis kwam ten goede aan de eerste hulp geboden door het Rode Kruis in de noodhulpfase, en de andere helft werd aangewend voor projecten gericht op structurele wederopbouw op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, uitgevoerd door VNG International met expertise vanuit Nederlandse gemeenten.

Ervaring met wederopbouw

VNG International voerde dit wederopbouwproject uit samen met Nederlandse gemeenten. VNG International heeft veel ervaring met het coördineren en faciliteren van wederopbouwprojecten na rampen en is gewend om daarbij samen te werken met experts uit Nederlandse gemeenten. VNG International was onder meer actief na rampen in Indonesië, Sri Lanka en Haïti.

2 pijlers

Het wederopbouwproject, dat liep van maart 2018 tot zomer 2021, was gericht op het versterken van de overheid van Sint Maarten in de voorbereiding en reactie op mogelijke volgende rampen. Het richtte zich met name op 2 pijlers:

  • Disaster preparedness
  • Building Back Better

Dit hield in dat VNG International zich samen met de overheid van Sint Maarten richtte op het updaten van de crisismanagementstructuur en de bijbehorende wetgeving, het trainen van de overheid en politie, brandweer en ambulancedienst en ‘community representatives’ in crisismanagement, het verbeteren van de informatiestructuur voor crisismanagement, en het ondersteunen van de psychologische hulpdiensten rondom rampen.

De tweede pijler draaide om de ondersteuning van Sint Maarten bij het herstel na Irma, en het definiëren van orkaanbestendige bouw- en milieunormen ter voorbereiding op mogelijke toekomstige orkanen.