Op 6 september 2017 raasde de orkaan Irma over Sint Maarten, kort daarna gevolgd door de orkaan Maria. De schade die de orkanen op Sint Maarten achterlieten was ongekend. Vooral op Sint Maarten, maar ook op Saba en Sint Eustatius, werden havens en huizen zwaar geraakt. De eilanden zullen nog jaren last hebben van de gevolgen van de orkanen. VNG International ondersteunt Sint Maarten met verschillende projecten. 

Resources for Community Resilience (R4CR): 2020-2024

In 2020 startte VNG International het R4CR project op Sint Maarten. Dit heeft als doel om de capaciteit van maatschappelijke organisaties op Sint Maarten te versterken, om hen te ondersteunen in hun wederopbouw en bij herstelactiviteiten na de orkaan. 

Binnen het project krijgen maatschappelijke organisaties die voorstellen indienen, financieringen voor lokale projecten ten behoeve van de lokale gemeenschap. Daarbij ontvangen ze ondersteuning en training in het uitvoeren van projecten, en creëert R4CR een platform voor uitwisseling en samenwerking met andere organisaties, om de maatschappelijke sector te versterken. 

VNG International verzorgt de coördinatie van het project. Het wordt gefinancierd door het Sint Maarten Trust Fund, dat wordt beheerd door de Wereldbank. Daarnaast wordt samengewerkt met de overheid van Sint Maarten en het National Recovery Program Bureau.

Lees meer over project R4CR 

Solid waste management (ISWM – SXM2)

De regering van Sint Maarten heeft zich gecommitteerd aan het hervormen van haar afvalsector tot een robuuste en duurzame sector. Tussen maart 2022 en december 2023 was ISWM-SXM1 het eerste project dat problemen binnen de afvalsector aanpakte, uitgevoerd door VNG International. In maart 2024 werd een vervolgproject gestart genaamd ISWM-SXM2. Het project is gericht op het versterken van institutionele kaders van vast afvalbeheer in Sint Maarten.

Lees meer over project ISWM - SXM2

Caribisch uitwisselingsnetwerk

Onder het Caribisch Uitwisselingsnetwerk wordt technische assistentie geboden aan de 6 Nederlands-Caribische eilanden. Via korte en langere expertmissies en stages wordt kennisuitwisseling tussen Nederlandse gemeenten en de Cariben mogelijk gemaakt. De eilanden worden geassisteerd bij concrete capaciteits-, leer- of adviseringsbehoeften op gebied van overheidsvraagstukken in brede zin.