VNG International is op zoek naar gemeentelijke experts op verschillende gebieden die kunnen deelnemen aan het ondersteuningsprogramma voor Caribische overheden. Heeft u interesse om via uw gemeente of op een andere manier bij te dragen? 

Belangstelling doorgeven

We zoeken onder meer experts op het gebied van integriteit, weesgronden, digitalisering, burgerzaken, verandermanagement en doorlichting. Ook er is vraag naar kwartiermakers en wetgevingsjuristen. 

Heeft uw gemeente deze expertise in huis of kunt u op een andere manier bijdragen? Laat ons weten dat u interesse heeft, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op over een mogelijk verder verloop. Neem hiervoor contact op met Marciano Johns, projectleider VNG International, via marciano.johns@vng.nl.

Expertmissies ook leerzaam voor gemeenten

In juli 2022 is het ondersteuningsprogramma van de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de Caribische eilanden van start gegaan. Er is een Caribische Uitwisselingsfaciliteit opgestart waarmee de 6 eilanden assistentie krijgen als zij behoefte hebben aan capaciteit, leren of advies op het gebied van overheidsvraagstukken in brede zin. 

Deze ondersteuning wordt gegeven tijdens expertmissies naar de eilanden. Vaak staan Caribische overheden voor soortgelijke uitdagingen als gemeenten. Deze vorm van kennisdeling is dus van grote toegevoegde waarde voor zowel gemeenten als de Caribische overheden.