Op 31 januari 2023 publiceerden we de Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet. Achteraf bleek dat een woord was weggevallen. Daarom zijn de modelteksten nu aangepast.

In artikel 14h, tweede lid, moet in het laatst genoemde alternatieve regiem het woord ‘maximaal’ worden ingevoegd voor de uren voor het tweede halfjaar. In het erratum (pdf, 52 kB) leest u het gehele artikel.

Nieuwe modelteksten

  1. Was-wordt-tabel Model Re-integratieverordening Participatiewet met artikelsgewijze toelichting (docx, 74 kB). Deze kan desgewenst gebruikt worden voor de raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening. 
  2. Model Raadsbesluit wijziging Re-integratieverordening Participatiewet (docx, 42 kB). Opgemaakt in Word 2.0-format (GVOP/DROP) voor publicatie, zonder toelichting. 
  3. Geconsolideerde tekst van de Model Re-integratieverordening Participatiewet met artikelsgewijze toelichting (docx, 112 kB) (gewijzigd model, januari 2023), met wijzigingen bijgehouden. 
  4. Implementatiehandleiding bij de wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet (docx, 49 kB). Nadere toelichting van de te maken keuzes en instructies voor de toepassing van de verordening. 

De geconsolideerde tekst van het VNG-model (met de bijbehorende toelichting) is te raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving. De VNG modelverordening (zonder de toelichting) staat ook in Modellen Decentrale Regelgeving.

Zie ook