Twee rapporten met belangrijk informatie voor het invoeren van 5G zijn beschikbaar gekomen. Het gaat om de impactanalyse naar gemeentelijke antenne- en vergunningenbeleid van de VNG en het onderzoek van de KWINK groep naar lokaal welstandsbeleid.

De rapporten geven gemeenten handelingsperspectieven en inzicht in het plaatsingsproces voor antennes in relatie tot lokaal welstandsbeleid.

Regiobijeenkomsten

De ministeries van EZK en BZK en de VNG gaan de komende maanden gezamenlijk de regio in om te praten over de kansen en consequenties van de uitrol van 5G. Vragen die aan de orde komen zijn: Welke vragen leven rond 5G? Hoe ga je om met de extra antennes en kabels? En op welke wijze wordt er al gedacht of stappen gezet in de uitvoering van 5G? Op basis van deze gesprekken wordt een nog gedetailleerder aanpak opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken om 5G mogelijk te maken. De planning van deze bijeenkomsten wordt bekend gemaakt op de website van de VNG zodra die bekend is.

Meer informatie