Geachte woordvoerders telecommunicatie,

U heeft donderdag 11 juni uw AO telecommunicatie. Daar staat de ‘Voortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit’ geagendeerd met de uitrol van 5G. Gemeenten krijgen daar op verschillende manieren mee te maken en hebben daarin landelijke ondersteuning nodig.