De ‘Leidraad medegebruikmedegebruik gemeentelijke infrastructuur bij plaatsing small cells' helpt gemeenten om zich voor te bereiden op nieuwe werkzaamheden die als gevolg van de nieuwe regelgeving over medegebruik kunnen ontstaan.

Gemeenten moeten volgens de Telecommunicatiewet meewerken aan verzoeken van telecomaanbieders om kleine antennes (small cells) te plaatsen op gemeentelijke infrastructuur.

De leidraad bestaat uit 4 onderdelen:

  • een procesbeschrijving
  • modelvoorwaarden voor de toetsing van een verzoek om medegebruik
  • voorbeeldleges voor de administratieve afhandeling
  • een modelovereenkomst voor de gebruiksfase van de infrastructuur. 

Implementatie nieuwe Telecommunicatiewet

De leidraad is samen met de legesverordening en het modelcontract het sluitstuk op de voorbeelddocumentatie die gemeenten nodig hebben om de nieuwe Telecommunicatiewet te implementeren. Eerder werd al het Voorbeeld Antennebeleid gerealiseerd. Het Programma 5G en Digitale Connectiviteit had hier voor gepleit, omdat anders iedere gemeente het wiel opnieuw had moeten uitvinden.

De leidraad is op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) door Agentschap Telecom opgesteld in samenwerking met de VNG, vertegenwoordigers van grote en kleine gemeenten en Monet.

Wat moeten gemeenten met deze leidraad en het voorbeeld antennebeleid?

Het voorbeeld antennebeleid dient in iedere gemeente te worden geïmplementeerd. De nieuwe Telecommunicatiewet stelt dat gemeenten verplicht moeten meewerken aan de plaatsing van kleine antennes op gemeentelijke infrastructuur. Hier zijn uitzonderingen op mogelijk, maar dat moet dan blijken uit gemeentelijk beleid. Daarmee is het dus essentieel dat er gemeentelijk antennebeleid is. Aanvragers kennen op die manier de voorwaarden. Net zo belangrijk is dat in geval van bezwaar en beroep tegen plaatsing de gemeente kan verwijzen naar beleid. De leidraad en andere documentatie ondersteunen gemeenten bij de daadwerkelijke aanvragen. Alhoewel grootschalige plaatsing van kleine antennes niet op korte termijn wordt verwacht is het toch zaak om het beleid klaar te hebben. Het is misschien niet zo dat er honderden antennes in iedere gemeente bij komen, maar ook voor de plaatsing van 1 antenne kan de aanvrager en de indiener van bezwaar en beroep verwijzen naar het beleid (of het niet bestaan van beleid).

Een goede manier om te werken aan implementatie is om in provincies en regio’s samen met andere gemeenten bijeenkomsten te beleggen over inhoud en implementatie. Het Agentschapt Telecom, Monet en VNG werken graag mee aan deze bijeenkomsten om uitleg te geven en ervaringen van elders in Nederland te delen. Enkele van deze bijeenkomsten staan al gepland en meer zijn welkom.

Meer informatie

Hieronder vindt u aanvullende informatie: