Nieuws
Position paper
Op maandag 14 november vindt het wetgevingsoverleg digitalisering plaats. Namens de provincies, gemeenten en waterschappen geven wij u graag enkele punten mee voor dit overleg. De decentrale overheden zien digitalisering als een belangrijke interbestuurlijke opgave en sluiten zich aan bij de centrale rol voor publieke waarden daarin. Het is belangrijk...
Data
26 oktober 2021
Brief aan parlement
U behandelt in de week van 2 november de begroting van het Ministerie van Economische zaken en klimaat. De VNG vraagt uw aandacht voor vijf gemeentelijke aandachtspunten. Zorg voor voldoende draagvlak voor de energietransitie bij inwoners, en voldoende middelen voor gemeenten Als het rijk geen steun uitspreekt en onvoldoende middelen...
5g
19 april 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/026
Op 1 januari 2021 is een vernieuwd Antenneconvenant in werking getreden tussen het rijk, de telecombedrijven en de VNG als vertegenwoordiger van gemeenten. Het vorige convenant dateerde uit 2010 en liep eind 2020 af. Het doel van de afspraken in het nieuwe Antenneconvenant is onveranderd: komen tot een zorgvuldige plaatsing...
Antenne
6 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders telecommunicatie, U heeft donderdag 11 juni uw AO telecommunicatie. Daar staat de ‘Voortgangsrapportage Actieplan Digitale Connectiviteit’ geagendeerd met de uitrol van 5G. Gemeenten krijgen daar op verschillende manieren mee te maken en hebben daarin landelijke ondersteuning nodig.
Man checkt zijn smart phone op straat
Factsheet
Factsheet over vaste netwerken in Nederland. De factsheet is opgesteld door telecomaanbieders naar aanleiding van de regionale gesprekstafels over digitale connectiviteit. Dit document is opgesteld om ervoor te zorgen dat gemeenten antwoord krijgen op de belangrijkste vragen die bij hen spelen rondom vaste breedbandnetwerken
luchtfoto
Factsheet
De factsheets schetst het perspectief van de telecombedrijven op de uitrol van 5G en vaste breedbandnetwerken. De factsheet opgesteld door telecomaanbieders naar aanleiding van de regionale gesprekstafels over digitale connectiviteit. Monet, de vereniging die namens de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo de plaatsing van antennes afstemt met overheden en...
luchtfoto