Ledenbrief nummer

Lbr. 21/026

Op 1 januari 2021 is een vernieuwd Antenneconvenant in werking getreden tussen het rijk, de telecombedrijven en de VNG als vertegenwoordiger van gemeenten. Het vorige convenant dateerde uit 2010 en liep eind 2020 af. Het doel van de afspraken in het nieuwe Antenneconvenant is onveranderd: komen tot een zorgvuldige plaatsing van vergunningsvrije antennes voor mobiele communicatie in Nederland. Het nieuwe convenant eindigt op 31 december 2025, met een mogelijkheid voor tussentijdse evaluatie en wijziging.

Noot: in de verzonden versie van deze brief hebben we het in de 2e alinea bij 'De wijzigingen in het convenant' (1e bulletpoint) over 'grootschalig vergunningsvrije antennes in de buitenruimte', dit moet zijn: 'grootschalig vergunningsvrije small cell antennes in de buitenruimte'.