U behandelt in de week van 2 november de begroting van het Ministerie van Economische zaken en klimaat. De VNG vraagt uw aandacht voor vijf gemeentelijke aandachtspunten.

 1. Zorg voor voldoende draagvlak voor de energietransitie bij inwoners, en voldoende middelen voor gemeenten
  Als het rijk geen steun uitspreekt en onvoldoende middelen ter beschikking stelt, kunnen gemeenten niet beginnen en komen de klimaatdoelen in gevaar.
 2. Geef gemeenten en provincies regie over verandering in de energie-infrastructuur
  Om overbelasting van het net te voorkomen moeten decentrale overheden mogelijkheden hebben om te sturen.
 3. Investeer met het Groeifonds in de (regionale) economie van de toekomst
  Laat geen geld en groei liggen, versterk het verdienvermogen in de regio.
 4. Vergoed extra lasten door wijziging van de Wet markt en overheid
  De wetswijziging is gebaseerd op aannames over besparing en leidt tot extra lasten bij gemeenten.
 5. Ondersteun bij de implementatie van digitale connectiviteit en 5G
  De VNG roept het rijk op de werkzaamheden die gemeenten moeten uitvoeren voor de uitrol van digitale infrastructuren, te ondersteunen.