Organisatie

VNG, IPO & UvW

Publicatie soort

Position paper

Jaar van uitgifte

2022

Op maandag 14 november vindt het wetgevingsoverleg digitalisering plaats. Namens de provincies, gemeenten en waterschappen geven wij u graag enkele punten mee voor dit overleg. 

De decentrale overheden zien digitalisering als een belangrijke interbestuurlijke opgave en sluiten zich aan bij de centrale rol voor publieke waarden daarin. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk, dat iedereen de digitale wereld kan vertrouwen en dat iedereen regie heeft op het digitale leven. Tegelijkertijd vragen de decentrale overheden meer aandacht voor de onderwerpen digitale samenleving en digitale economie