Op 14 mei is in de Eerste Kamer gestemd over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG is blij dat de wet is aangenomen en een proces van jaren tot een goed einde is gebracht. We gaan aan de slag om de gemeentelijke bijdrage aan het toezicht op de bouwkwaliteit te verbeteren.

Bestuursakkoord

In januari 2019 hebben het Rijk en de VNG al bestuurlijke afspraken gemaakt over hoe de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan worden ingevoerd. Deze afspraken en de Wkb zorgen dat er belangrijke stappen worden gezet om de bouwkwaliteit in Nederland te verhogen. Het bestuursakkoord geeft ons vertrouwen in de uitvoerbaarheid en vormgeving van de implementatie van het nieuwe stelsel.

Aan de slag

De VNG richt op dit moment een collectief ondersteuningsprogramma in voor gemeenten. Hierover informeren we u op korte termijn.

Meer informatie

Zie ook