Organisatie

VNG

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2021

Als de Omgevingswet in werking treedt nemen we afscheid van de Wabo. In de Wabo is de meest voorkomende activiteit de activiteit bouwen. Bij het bouwen van een carport tot een stadion, geldt in de Wabo artikel 2.1.a.: de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’. Voor deze activiteit is onder de Wabo een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig, tenzij in bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht een uitzondering is opgenomen. De voorwaarden bij deze uitzonderingen zijn gebaseerd op een mix van bouwtechnische en ruimtelijke risico’s, en zijn zeker niet eenvoudig.