Uit onderzoek van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) blijkt dat er bij de aanvraag en uitgifte van paspoorten in een aantal gevallen is afgeweken van de standaardprocedure. In strafrechtelijke onderzoeken is daarnaast vastgesteld dat via gemeenten onrechtmatig paspoorten zijn verkregen.

Structurele problemen

Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) heeft de Tweede Kamer hierover op 8 juli met een brief geïnformeerd. Zij schrijft dat het aanvraag- en uitgifteproces van identiteitsdocumenten en de huidige werkwijze structurele problemen bevat. En dat uit onderzoek is gebleken dat een aantal ambtenaren heeft meegewerkt aan ondermijnende criminaliteit.

Effectieve aanpak

De VNG is in gesprek met BZK, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de RvIG over een effectieve aanpak van deze problemen. Daarbij wordt onder meer nagegaan wat de bijdrage van extra voorlichting en betere naleving van voorschriften kan zijn. Ook het opvragen van referenties van medewerkers en technische oplossingen worden onderzocht.

Voor de middellange termijn worden ook de mogelijkheden van opleiding en certificering van personeel en modernisering van de afname van biometrische gegevens verkend. Het onderwerp staat in november ook op de agenda van de Commissie Informatiesamenleving van de VNG.

Meer informatie