Gemeentelijke Uitvoering (72)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

3D model

Totaal Driedimensionaal

Het programma Totaal Driedimensionaal (T3D) beproeft en realiseert innovatieve, schaalbare en efficiënte oplossingen en standaarden voor het volledig 3D inwinnen, registreren en gebruiken van objectinformatie. Op basis daarvan draagt T3D bij aan de nadere uitwerking van het gemeentelijke perspectief op...

Leefomgeving
Magazijn

Zaakgericht werken API

De API’s voor Zaakgericht werken ontsluiten zaakgegevens. Zo worden ze beschikbaar voor alle relevante gemeentelijke ICT-systemen. Gemeenten hoeven gegevens niet meer te kopiëren of over te nemen uit andere bronnen, maar halen ze rechtstreeks op bij de bron. Dat zorgt...

Informatiesamenleving
Raadszaal

Open Raadsinformatie

Met Open Raadsinformatie kunnen gemeenten alle documenten van hun gemeenteraad, zoals agenda’s, moties, beleidsstukken en besluiten, snel en eenvoudig openbaar en toegankelijk maken. Op de raadpleegomgeving van Open Raadsinformatie kunnen inwoners, journalisten, wetenschappers en alle andere belangstellenden vervolgens nagaan wat...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Zendmast

GGI-Netwerk

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is het resultaat van de wens van gemeenten om samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Onderdeel van de GGI is GGI-Netwerk: een beveiligd landelijk datanetwerk voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Informatiesamenleving
Zendmast

GT Mobiele Communicatie

Door middel van drie gezamenlijke aanbestedingen GT Mobiele Communicatie (in 2015, 2017 en 2022) hebben gemeenten en gemeentelijke deelnemers mobiele communicatiediensten ingekocht. Het beheer van deze drie aanbestedingen wordt verzorgd door het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie.

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Meisje bellend aan laptop

14+ netnummer

Het 14+netnummer realiseert één telefonische ingang voor gemeenten. Bijna alle bewoners van Nederland kunnen met dit nummer gemakkelijk hun gemeente bellen. Het bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van de gemeente. Bijvoorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Laadpaal

Dutch Societal Innovation Hub (DSIH)

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) heeft als doel om steden en regio’s te helpen bij de grote maatschappelijke transformaties met behulp van innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, het Ministerie van Binnenlandse...

Informatiesamenleving