Gesprek

Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid

Gemeenten zijn sinds juni 2018 verplicht hun digitale kanalen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, en daarover te publiceren. Dit is conform het Tijdelijk besluit toegankelijkheid overheid (BDTO). 

Veel gemeenten voldoen hier nog niet aan, terwijl ze wel streven naar duidelijke communicatie met hun inwoners. Het Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid helpt gemeenten met het aanpakken van knelpunten op het pad naar toegankelijke overheidscommunicatie. Deze liggen vaak op het gebied van bestuurlijk draagvlak en leveranciersmanagement rondom digitaal toegankelijke producten.

Meer informatie, aan de slag

Lees meer over dit onderwerp of stuur een e-mail naar yousuf.yousufi@vng.nl.