Informatiesamenleving

Digital twin

Mee doen?

Word lid van de digital twin community via de onderstaande link. Kijk mee, denk mee of werk mee!

Gerelateerde thema's

Steeds meer gemeenten maken gebruik van een digital twin. Een digital twin helpt gemeenten om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen en daarin veranderingen door ontwikkelingen of besluiten te visualiseren.

Digital twins als kans

Energietransitie, de woonopgave en klimaatadaptatie: ze vragen allemaal om ruimte, boven en onder de grond. En het zijn opgaves waar zowel grote als kleine gemeenten mee te maken hebben.

Een digital twin biedt kansen bij de aanpak van deze opgaven en wordt door gemeenten steeds vaker ingezet. De VNG trekt de community NL Digital Twin, een community rondom digital twins. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om samen ervaring op te doen met digital twins. Maar ook om samen richting te geven aan deze ontwikkeling. De VNG werkt in de community samen met Digicampus, Waterschapshuis, IPO en Geonovum. Een samenwerking dus van (semi) overheid, markt en kennisinstellingen.
 

Wilt u als gemeente starten met een digital twin?

Er zijn verschillende manieren om als gemeente te starten met een digital twin:

  1. Deelnemen aan het Europese programma Local Digital Twins. Hierbij krijgen gemeenten ondersteuning via assessments, een gepersonaliseerde roadmap en hulp bij inkoop. Dit programma richt zich vooral op gemeenten die nog aan het begin staan van de ontwikkeling van een digital twin.
  2. Samenwerken met bestaande initiatieven zoals Nederlands 3D (de opschaling van 3D Amsterdam en Utrecht). Hun doel is om een tool te maken voor beleidsmedewerkers in heel Nederland, met herbruikbare functionaliteiten. Gemeenten kunnen bijdragen door menskracht en expertise in te zetten.
  3. Leren van de aanpak van koplopers zoals Alkmaar. Zij hebben een Digitale Tweeling ontwikkeld met een dynamische infrastructuur, die ook op mobiel werkt. Alkmaar wil casussen ontwikkelen die gedeeld kunnen worden met andere gemeenten. Gemeenten kunnen contact opnemen om te kijken hoe ze hierbij kunnen aanhaken.
  4. Zelf starten door gebruik te maken van publieke Nederlandse bronnen zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Deze kunnen aangevuld worden met lokale bronnen van de gemeente zelf.
     

Een goede eerste stap is om kennis te nemen van de kennis en ervaringen binnen de community. Wilt u daarna van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Wouter Heijnen (wouter.heijnen@vng.nl) of Mirko de Boer (mirko.deboer@vng.nl). 

Uitgelicht

Position paper ‘Digital twins op weg naar gemeenten’

Om de mogelijkheden van digital twins in de volle breedte te benutten zijn interbestuurlijke samenwerking, nieuwe afspraken en standaarden nodig. Pas als modellen op een gestandaardiseerde wijze beschreven en aan te roepen zijn, worden de mogelijkheden van digital twins volledig en op een efficiënte wijze benut. 

VNG publiceerde de position paper ‘Digital Twins op weg naar gemeenten’. Een eerste stap waarmee we als de VNG en gemeenten samen met de markt en Rijk aan de slag kunnen om digital twins tot een breder en toepasbaar instrument voor gemeenten te maken.
 

Informatieve (online) bijeenkomsten

De community houdt regelmatig (online) bijeenkomsten. Hierin delen gemeenten bijvoorbeeld de aanpak van de digital twin die zij maakten. Op de Knowledge Base-pagina kunt u de samenvattingen en presentaties van deze bijeenkomsten nakijken.

U kunt ook de bijeenkomsten terugkijken: