Nieuws
18 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/059
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 28 oktober is de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten voor alle kandidaten (uitgezonderd die voor de commissie Europa & Internationaal) die door de Voordrachtscommissie zijn voorgedragen. Het gaat om de grote vacatureronde na de raadsverkiezingen en de latere...
gemeenteraad
16 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/058
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 15 vacatures in de nieuwe Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TC-AM). Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich uiterlijk woensdag 7 december a.s. kandidaat te stellen voor deze vacatures. Het...
Woonbegeleider in gesprek met bewoner AZC
8 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/057
Geachte heer, mevrouw, Dit is de ledenraadpleging over de eenmalige uitkering in december 2022. De laatste dag waarop u een reactie kan geven is dinsdag 22 november 2022. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur op 23 november 2022. Na bekrachtiging wordt de eenmalige uitkering in de huidige...
Tekening van enquêteformulier waarop vinkjes en kruisjes zijn gezet
4 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/056
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor de Najaars Algemene Leden Vergadering (Najaars ALV) van vrijdag 2 december 2022. Deze Najaars ALV is van 13.30-15.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht (Beatrixgebouw) en maakt deel uit van de bredere Bestuurdersdag, die voor het...
Stemkastje
28 oktober 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/055
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 22 september jl. informeerden wij u over de benoeming van 217 waarnemers in VNG-bestuur, commissies en colleges. Deze waarnemers zijn benoemd door het VNG-bestuur op voordracht van de Voordrachtscommissie. Daarna zijn op 28 september jl. de vacature van (vice)voorzitter en een aantal vacatures...
VNG-commissies
17 oktober 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/054
Geachte leden van college en gemeenteraad, De zorgen over de opvang van asielzoekers blijven onverminderd groot. Door een tekort aan opvangplekken en aan menskracht bij betrokken uitvoeringsorganisaties, blijft de situatie in Ter Apel uiterst moeilijk. En er is nog geen zicht op oplossingen voor de korte termijn en structureel voor...
Asielboot ligt aan de waterkant in Gouda
13 oktober 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/053
Geachte leden van college en gemeenteraad, De hoge energieprijzen en de almaar stijgende inflatie zorgen bij een groeiend aantal huishoudens, ondernemers en ook gemeenten voor financiële problemen. De VNG heeft over de gemeentelijke energiekosten een enquête gehouden onder gemeenten. Ongeveer 60% heeft nu nog een lopend contract, maar bijna 80%...
Man bij warmtepomp op zolder
30 september 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/052
Geachte leden van college en gemeenteraad, Sinds september 2020 ondersteunen gemeenten op verzoek van het kabinet de tienduizenden ouders die zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/ Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Gemeenten bieden brede ondersteuning op de vijf leefgebieden (huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding...
vrouw achter bureau met rekeningen en rekenapparaat
28 september 2022
Ledenbrief
Hierbij attenderen wij u op onze jaarlijkse Bijzondere ledenbrief met de VNG-reactie op de rijksbegroting. Met deze ledenbrief geven wij u een korte samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de rijksbegroting 2023 en de betekenis daarvan voor u als gemeente.
28 september 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/051
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor het (vice)voorzitterschap van de vereniging, drie vacatures in het College voor Arbeidszaken en twee vacatures in de commissie Europa & Internationaal. Wij nodigen u harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van deze vacatures. In...
Gebouw de Willemshof vanaf de voorkant gezien