Ledenbrief nummer

Lbr. 23/052

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Met de invoering van Omgevingswet per 1 januari 2024 verandert de procedure rondom onteigening. Het belang van een zorgvuldige onteigeningsprocedure is groot en ingrijpend, zowel voor inwoners die hiermee te maken krijgen, als voor overheden die dit middel inzetten. Onder de Omgevingswet maken overheden zelf een onteigeningsbeschikking. Om gemeenten en andere overheden te ondersteunen start per 1 januari 2024 een Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden.