Ledenbrief nummer

Lbr. 23/053

Geachte leden van college en gemeenteraad,

In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) van 21 november hebben de VNG, IPO en UVW nieuwe afspraken over hun financiën gemaakt met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. Deze afspraken bieden gemeenten kansen om hun financiële ruimte beter te benutten. 

In deze brief geven wij een korte toelichting op de notitie die hierover in het laatste BOFv is vastgesteld. Het gaat om een uitwerking van de afspraak uit het Overhedenoverleg van 6 september.