Nieuws
18 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/031
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: een betrouwbare overheid begint bij de juiste randvoorwaarden De samenleving vraagt om een betrouwbare uitvoering, die beloftes kan waarmaken en kan doen wat er nodig is in het leven van mensen. Het vertrouwen in de overheid staat echter onder druk, onder andere door...
Gemeentebalie met medewerkers en bezoekers
14 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/030
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 14 juni jl. is de resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief’ met grote meerderheid aangenomen. In deze resolutie is aangekondigd dat de VNG een begrotingsadvies uitwerkt voor het opstellen van uw programmabegroting...
Begroting
10 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/029
Geachte leden van college en gemeenteraad, Vanwege de val van het kabinet Rutte IV op 7 juli is het VNG-bestuur bijeengeweest om een brief aan de Eerste en Tweede Kamer op te stellen. Deze is zondag 9 juli verzonden en breed door de media opgepakt. In de brief roepen we...
Twee vrouwen en een meeuw zitten aan de hofvijver tegenover Binnenhof
6 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/028
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 21 maart 2023 is de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen. In deze ledenbrief informeren wij u over het doel van deze wet, onze aandachtspunten in de belangenbehartiging richting het rijk en de maatregelen die u dient te treffen in het kader van de...
29 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/026
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dit is een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota — de inzet van de gemeentelijke werkgevers — voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De arbeidsvoorwaardennota gaat over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden. Deze...
cao gemeenten website
28 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/027
Geachte leden van college en gemeenteraad, Of het nu gaat om woningbouw, arbeidsmarkt, klimaat, stikstof, migratie of sociale zekerheid: vele grote vragen hebben nu allemaal onze aandacht nodig. Nederland snakt naar een nieuw verhaal waarmee we deze grote vragen in samenhang kunnen beantwoorden. Het gebrek aan een gezamenlijk toekomstbeeld is...
9 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/025
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 17 mei, 5 juni en 6 juni de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor onze ALV van 14 juni. In deze derde nazending ontvangt u een aantal stukken, waaronder 2 moties en preadviezen, bij de...
Zaal tijdens ALV 2022
6 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/024
Geachte leden van college en gemeenteraad, In deze tweede nazending ontvangt u een nieuwe versie van de resolutie “Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief” van het bestuur en een aantal moties en preadviezen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 7a. Meerjarig financieel perspectief gemeenten Agendapunt 8: Verantwoording bestuur...
Bestuurdersdag en BALV 2019
5 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrief van 17 mei de agenda met een aantal bijlagen toegezonden voor onze ALV van 14 juni. In deze nazending ontvangt u een aantal stukken waaronder een aantal moties en preadviezen bij de volgende agendapunten: Agendapunt 7a: Meerjarig...
31 mei 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 10 mei jl. maakten we de enkelvoudige voordracht van de voordrachtscommissie bekend voor de invulling van een aantal vacatures in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Daarbij is ook de mogelijkheid tot het stellen van andere kandidaten geopend. In de...