Ledenbrief nummer

Lbr. 24/009

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Gemeenten werken van oudsher samen in diverse netwerken, overleggen en gremia. Maatschappelijke opgaven zijn steeds vaker gemeente-overstijgend en complex. De samenwerking tussen gemeenten hierbij is tegenwoordig noodzaak omdat de personele inzet en financiële middelen beperkt zijn. 

Samenwerken aan een opgave is mensenwerk, het is belangrijk dat de arbeidsjuridische/arbeidsvoorwaardelijke consequenties voor betrokken partijen en werknemers duidelijk zijn.