Ledenbrief nummer

Lbr. 24/008

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 34 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG- commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs en voorzitter van de commissie Raadsleden & Griffiers. We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. In de profielschetsen in de bijlage vindt u nadere informatie over de doelgroepen die in aanmerking komen voor de betreffende vacature en de vereisten per vacature.