Deze gids is voor alle gemeenten die ook aan de slag willen met MijnZaken, de track & trace service voor overheidsdienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Omslag Startgids MijnZaken Service

 

In deze gids zijn de kennis, inzichten en handelingsperspectieven voor de realisatie van MijnZaken service bij elkaar gebracht en in het bijzonder wat deze track& trace service bijdraagt voor inwoners en gemeenten. Ook vind je hierin het antwoord op de vraag welke eerste stappen je kunt maken, hoe je de MijnZaken service kan ontwerpen, en wat er komt kijken bij het testen en bouwen. En niet te vergeten hoe je de MijnZaken service kanaalonafhankelijk in je organisatie implementeert. De helpdesk MijnZaken ondersteunt vanuit de VNG gemeenten die MijnZaken in productie brengen of ontwikkelen met een pilot. De Stuurgroep MijnZaken ondersteunt bij bestuurlijke vraagstukken rond  MijnZaken en Omnichannel.    

De Startgids is als geheel te downloaden via deze downloadlink. Op deze pagina treft u een overzicht en toelichting van de inhoud, en downloadlinks van aparte hoofdstukken en bijlagen. 

Download de Startgids MijnZaken Service
 

Transparante- en proactieve dienstverlening  

Als onderdeel van het VNG-project Omnichannel aanpak zetten gemeenten in op het realiseren van MijnZaken service. Deze service is kanaal-, product- en kanaalonafhankelijk. MijnZaken is proactief en via een kanaal naar keuze aangeboden door de overheid en biedt eenduidige en transparante informatie, ook wanneer meerdere overheidsorganisaties betrokken zijn bij de levering.   

Het doel van de MijnZaken service is het verbeteren van de klantinteractie (tevreden inwoners) en het voorkomen van onnodige contacten (minder kosten). Op basis van de MijnZaken service ontstaat zowel bij inwoners alsook bij medewerkers inzicht, overzicht en uitzicht. Hiermee wordt inzichtelijk hoe het ervoor staat met de behandeling van een aanvraag, welke vragen daarover zijn gesteld en op welke manier deze zijn beantwoord. 

Zie vng.nl/mijnzaken voor een uitgebreide beschrijving van het project MijnZaken service. 

Terugblik webinar startgids MijnZaken 

17 februari 2023 werd de startgids overhandigd door afdelingshoofd Dienstverlening bij de gemeente Tilburg Marjon van der Maat, namens de stuurgroep Omnichannel met MijnZaken.  

De pilotgemeenten, hun leveranciers, de MijnZaken-partners en het VNG-team deelden op deze webinar hun kennis, inzichten en tips om concreet en makkelijk aan de slag te gaan met een pilot in uw organisatie. Keynote spreker Marianne den Anker, de Ombudsvrouw van Rotterdam, gaf een inspirerend betoog over het belang van transparante en proactieve dienstverlening aan inwoners. In 8 break-outsessies gaven projectleiders en hun bestuurders een kijkje in de keuken van hun pilotgemeente en kwamen onze partners uit de stuurgroep aan het woord: Dimpact, PostNL, het A&O Fonds en MijnOverheid vanuit de ministerie Binnenlandse Zaken en Koninklijke relaties.  

Hieronder kan je alle opnamen en slides terugvinden van de presentaties van de projectleiders en stuurgroepleden van MijnZaken:

Why, How + What: Aan de slag met MijnZaken  Slides 
MijnZaken in MijnDenhaag.nl  Slides 
MijnZaken aan balie en telefoon in Tilburg  Slides 
MijnZaken in MijnBuren.nl  Slides 
MijnZaken in de MijnOmgevingen van de OWO-gemeenten  Slides 
Track & trace bij PostNL: lessons learned en bestuurlijk draagvlak  Slides 
MijnOverheid en MijnZaken-functie  Slides 
Impact op Mens en Organisatie onderzoek van het A&O Fonds  Slides 
MijnZaken in het Open Inwoner Platform van Dimpact met gemeente Groningen  Slides 


Ook interesse om MijnZaken service kanaalonafhankelijk aan te bieden aan uw inwoners van uw gemeente? 

Neem contact op voor een oriënterend gesprek via dienstverlening.realisatie@vng.nl. In 2023 bieden we ook implementatieondersteuning aan nieuwe pilotgemeenten.