Het (her)formuleren van het privacybeleid voor het sociaal domein maakt inzichtelijk hoe de gemeente met de persoonsgegevens van haar burgers omgaat.

  • Bepaal de kaders rond de verwerking van persoonsgegevens en gegevensuitwisseling, zowel beleidsmatig als juridisch.

Implementatieplan en zelfscan privacy

Aan de hand van de puzzelstukken van het privacyraamwerk is een stappenplan opgesteld om de privacy in het sociaal domein in te richten. Ontwikkeld n.a.v. best practices van gemeenten in het land waaronder de pilot privacy die is uitgevoerd met tien Groninger gemeen­ten.

Met de zelfscan kunt u controleren of de stappen en acties die u genomen hebt toereikend zijn. Een instrument om in korte tijd zelf te beoordelen wat er al is ingeregeld in het kader van de privacy en welke verbeterpunten er eventueel nog zijn voor de omgang met persoonsgegevens van burgers in het sociaal domein.

Implementatieplan Zelfscan
Download (pdf) Download (pdf)

Handreiking verantwoording aan gemeenteraad

Eén van de veel gestelde vragen door gemeenten is welke onderwerpen in de verantwoording aan de gemeenteraad aan de orde moeten komen als het gaat om privacy in het sociaal domein. In deze handreiking vindt u suggesties voor de inhoud van de verantwoording, waarbij uitgegaan wordt van het privacyraamwerk.