Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een Helpdesk Privacy 3D. De helpdesk kan u als gemeente helpen bij het beantwoorden van vragen van uw medewerkers die met persoonsgegevens te maken hebben.

De helpdesk is alleen toegankelijk per e-mail: