• Communiceer en geef training
  • Leer medewerkers de situaties te herkennen waar privacy-vraagstukken spelen
  • Zorg dat iedereen weet waar zijn/haar verantwoordelijkheden liggen

Handreiking communiceren met burgers

Als gemeente is het belangrijk om transparant te zijn over het verwerken van persoonsgegevens, zeker naar de burger toe. In deze handreiking vindt u tips en voorbeelden van hoe burgers te informeren, zodat zij er op vertrouwen dat de gegevens veilig zijn en dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt.

Voor de professional

Een document ter ondersteuning bij het opstellen van een handreiking voor het verwerken van persoonsgegevens voor professionals. Goed en zorgvuldig gegevens delen wordt, naast een borging in de processen, organisatie en systemen, ook in belangrijke mate bepaald door de manier waarop medewerkers omgaan met persoonsgegevens.