VNG Magazine nummer 16, 23 oktober 2020

Auteur: Rutger van de Dikkenberg

Het wethouderschap was leerzaam, maar bracht niet wat Frank Simons (Ouderen Partij Heerlen) ervan had verwacht. En dus verlaat hij het Heerlense college om raadsgriffier te worden in het naburige Simpelveld.
 

Frank Simons

Waarom deze overstap? 
‘In 2018 ben ik benoemd als wethouder. De afgelopen tweeënhalf jaar heb ik met veel enthousiasme het werk gedaan. Het is ook een leuke baan. Maar ik heb me tijdens reflectiemomenten ook wel afgevraagd of deze baan bij me past. Ik kwam tot de conclusie dat het inhoudelijke en procesmatige beter bij me past dan het bestuurlijke. Als bestuurder ga je over de hoofdlijnen, maar ik ga liever dieper in op de inhoud. Ik heb inmiddels geleerd dat niet meer te doen, dan ga je op de stoel van de ambtenaar zitten. Maar dat vind ik juist leuk om te doen en toen ik dat geconcludeerd had, kwam de functie van griffier in Simpelveld langs. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en gesolliciteerd.’

Wat heeft u bereikt? 
‘Als wethouder heb ik me erg ingezet om een beter leesbare en meer transparante begroting neer te leggen. Met de begroting voor 2021 is dat ook gelukt. Mijn streven was om Heerlen binnen vier jaar financieel gezond te krijgen. De aanpassing van de begroting is een belangrijke stap, en we zijn met de verdere invulling goed op weg. Dit jaar hebben we een sluitende begroting, en vanaf 2023 een positief saldo. Daarvoor moesten we wel 15 miljoen euro bezuinigen, op een totale  begroting van 405 miljoen.’

Wat gaat u missen? 
‘De goede inhoudelijke discussies met het ambtelijk apparaat heb ik altijd heel prettig gevonden. Dat geldt ook voor de debatten met de gemeenteraad, zowel met de coalitie als met de oppositie. Ik ben geen ik/jij-wethouder, maar een wij-wethouder. Als bestuur moet je samen het beste voorhebben met de stad Heerlen.’