VNG Magazine nummer 16, 23 oktober 2020

Beste Thorbeckeprofessor,

De nieuwe Omgevingswet wordt ook wel de vierde decentralisatie genoemd, in het verlengde van de drie grote decentralisaties in het sociaal domein. Maar worden er in de Omgevingswet eigenlijk wel zoveel nieuwe taken en bevoegdheden aan gemeenten toegekend?

Jiska Post
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Post,

Dank voor uw vraag. En u heeft gelijk: in de stelselwijziging van het omgevingsrecht is slechts heel beperkt sprake van het afschalen van nationale bevoegdheden naar een decentraal niveau. In die zin is het dus niet te vergelijken met wat in 2015 in het sociaal domein gebeurde.

Meer het blijft natuurlijk wel een enorme decentrale operatie om een nieuwe Omgevingswet die op een nieuwe leest geschoeid is overal te implementeren en aan de praat te krijgen. In die zin is de Omgevingswet dus toch weer wél een beetje te vergelijken met wat in het sociaal domein in 2015 gebeurde.

Geerten Boogaard,
Thorbeckehoogleraar
 

Ook een vraag voor Geerten Boogaard?

Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.