VNG Magazine nummer 18, 20 november 2020

Wethouder Jeroen Ooijevaar (GroenLinks/Progressief Schiedam) van Schiedam is onder meer verantwoordelijk voor diversiteit en inclusie. Met het Charter Diversiteit committeert Schiedam zich aan door de gemeente zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Met wie spreekt hij hierover?
 

Jeroen Ooijevaar

Souad Achour, Stichting Inclusia
‘Souad houdt zich bij de stichting Inclusia niet alleen bezig met het bevorderen van een inclusieve samenleving, maar heeft als Schiedamse ook een enorm netwerk en is daarmee op de hoogte van wat er speelt in Schiedam.’

Peter Ottens, YETS foundation
‘Jongeren hebben de toekomst, maar niet iedereen in Schiedam krijgt evenveel kansen. Peter zet met zijn stichting sport in als middel om kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling.’

Frank Picard, hoofd P&O gemeente Schiedam
‘In ons HRM-beleid heeft diversiteit en inclusie dan ook een prominente plek. Frank heeft een intern diversiteitsplan opgesteld dat aandacht besteedt aan diversiteit op het vlak van leeftijd, gender, lhbti, herkomst en beperking.’

Anouschka Biekman, raadslid D66
‘Anouschka staat bekend om haar betogen op het gebied van diversiteit en inclusie. Zij is in staat helder te verwoorden waaróm dit onderwerp zo essentieel is en zorgt er daarmee voor dat het onderwerp altijd op de agenda staat.’

Jan Poot, Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam
‘Jan ervaart als Schiedammer met een visuele beperking dagelijks hoe het met de voorzieningen in onze gemeente gesteld is. Fysieke belemmeringen en hoe deze te verbeteren, kaart hij direct aan. Zo houdt hij mij goed bij de les.’

Sandy Kardolus, Schiedams LEF
‘Sandy brengt samen met haar partner in crime Carolien Kruijs (seksuele) diversiteit blijvend onder de aandacht. Ze bieden zelf ontwikkeld lesmateriaal
aan scholen en workshops aan professionals.’

Edwin Maarleveld, Jillis Bruggeman-Stichting
‘Als regenbooggemeente zet Schiedam zich in voor de acceptatie van lhbti’s. In Edwin en de Jillis Bruggeman-stichting heb ik een krachtige bondgenoot.’