VNG Magazine nummer 18, 20 november 2020

Beste Thorbeckeprofessor,

In de vorige editie van dit magazine lees ik dat u geen voorstander bent van wethouders van buiten de raad, althans niet voor de lange termijn. Het gevaar zou bestaan dat het ambt dan zou depolitiseren tot ‘een soort gemeentesecretaris’. Ik meen te lezen dat u daarmee ‘degraderen’ bedoelt. Kunt u dat toelichten?

Ger de Graaff, voormalig gemeentesecretaris
 

Geerten Boogaard

Geachte heer De Graaff,

Het klopt dat ik niet positief ben over een wethouder die een soort gemeentesecretaris wordt, niet omdat ik vind dat dat een degradatie zou zijn, maar omdat ik vind dat een wethouder zijn democratische verantwoordelijkheid als politiek bestuurder ontloopt wanneer hij zijn rol als wezenlijk ambtelijk voorstelt. Zoals een gemeentesecretaris wat mij betreft uit de pas zou lopen wanneer deze zijn/haar rol niet meer als ‘strategisch manager’ of ‘schakel tussen het college en de ambtelijke organisatie’ zou invullen, maar in het politieke primaat van raad en college zou treden. Het gaat mij dus om het klassieke verschil tussen politiek en bestuur, zonder voorkeur voor één van beide. Ik hoop vooral dat het de ambitie blijft om het verschil tussen politiek en bestuur ook aan de collegetafels te maken.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.