VNG Magazine nummer 12, 1 september 2023

Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: gemeente Apeldoorn

Apeldoorn werkt aan een actieplan om de landbouwsector toekomstbestendig te maken. Maatwerk is daarbij belangrijk, zegt verantwoordelijk wethouder Henk van den Berge (SGP). ‘Het is voor elk bedrijf een puzzel.’

Henk van den Berge

Vanwaar dit actieplan?
‘We hebben in onze gemeente ongeveer 190 agrarische bedrijven. De agrariërs zitten in een moeilijke situatie. Ze hebben veel vragen over het toekomstperspectief van hun bedrijven. Als gemeente willen we hierover meedenken. Dat is maatwerk, toekomstbestendigheid gaat over meerdere onderwerpen. De ene agrariër is op leeftijd, heeft geen bedrijfsopvolger en wil stoppen. De ander wil verduurzamen, wat betekent dat voor de omgeving? Weer een ander wil misschien een zorgboerderij beginnen. Dat zijn persoonlijke gesprekken. Hoe gaat dat eruitzien, voor stikstof, het landschap, water en bodem? We willen de ondernemers daar graag bij helpen. Daarom hebben we onder meer een relatiemanager aangesteld, specifiek voor agrariërs. Die kan bijvoorbeeld helpen om de weg te vinden naar regelingen of subsidies.’

Het landbouwbeleid is primair een rol van het rijk. Waarom pakken jullie dit nu op?
Formeel is onze rol natuurlijk beperkt; dan gaat het voornamelijk om het bestemmingsplan. In het landbouwbeleid zijn rijk en provincies aan zet. We hebben ook lang gewacht voordat we zelf met deze notitie aan de slag gingen. Vorig voorjaar waren we in afwachting van het ministerie van Landbouw, dat met een toekomstperspectief zou komen. We wisten nog niet hoe dat eruit zou komen te zien en of we daarbij kunnen aansluiten. Inmiddels is het kabinet gevallen en is er nog steeds geen Landbouwakkoord. Juist in deze onzekere tijden proberen we als gemeente stabiliteit te bieden door boeren te laten weten dat ze bij ons terechtkunnen. De samenwerking tussen rijk, gemeenten en provincies wordt gelukkig wel steeds beter. Daar hechten we veel waarde aan. Neem de piekbelastersregeling. We worden als gemeente betrokken als een agrariër zich meldt voor deze rijksregeling, zodat we hem samen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.’

Apeldoorn ligt aan de rand van de Veluwe. Dat is een groot Natura 2000-gebied. Hoe bemoeilijkt dat de opgaven voor de agrariërs in uw gemeente?
‘Bijna alle boerenbedrijven hebben ermee te maken. Dat betekent niet dat er niets mogelijk is om de landbouw te verduurzamen. Dat proberen we juist te stimuleren. Daar zitten natuurlijk wel restricties aan. De boeren die doorgaan, moeten dat doen binnen de randvoorwaarden die het rijk aangeeft. Aan de westkant van Apeldoorn ligt de Veluwe. Daar is het wat moeilijker dan aan de oostkant. Als  een plan echter voldoet aan alle criteria, dan kan dat gewoon.’