Logo Dennis

Dennis is een website met doorklikmogelijkheden naar instrumenten voor de werkgeversdienstverlening van alle arbeidsmarktregio's. Professionals kunnen met filters in één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten op het gebied van werkgeversdienstverlening van toepassing zijn voor een specifieke werkzoekende. Doordat de instrumenten openbaar zijn, kunnen arbeidsmarktregio’s ook elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren. De ambitie is Dennis op termijn ook beschikbaar te stellen aan werkgevers.

WAAROM DENNIS?

De ontwikkeling van Dennis is ontstaan met zicht op de Wet SUWI die op 1 januari 2021 is ingegaan. Vanwege deze wet maken arbeidsmarktregio’s hun werkgeversinstrumenten en processen transparant en harmoniseren dit waar mogelijk. Dennis helpt hierbij. De instrumenten worden ingevoerd aan de hand van het werklandschap en op basis van een vast format. Dit zorgt voor een gezamenlijk denkkader en verbetert eenheid van taal.

Gemeente Voorst vertelt over gebruik van Dennis

Linda Hamstra van Swaaij vertelt hoe ze Dennis gebruikt in haar werk. Zij is accountmanager Werkgeversdiensten bij gemeente Voorst, die onderdeel is van arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noordwest Veluwe.

Nog niet aangesloten op Dennis? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst. Daar hoort u hoe Dennis werkt en wat u nodig heeft voor gebruik in uw organisatie.

Dennis helpt bij

  • Toegankelijk en inzichtelijke maken van alle beschikbare werkgeversinstrumenten op lokaal, regionaal en landelijk niveau op één digitale vindplaats.
  • Inzicht geven in de overeenkomsten en verschillen in instrumenten binnen de arbeidsmarkt regio en daarbuiten, wat afstemming binnen de arbeidsmarktregio ondersteunt.
  • Een efficiëntere dienstverlening richting werkgevers.

Binnen uw organisatie anderen overtuigen van de meerwaarde van Dennis? Gebruik dan deze factsheet (pdf). Of neem een kijkje in Dennis.

Zo werkt Dennis: instructievideo van de front-end.

Handige informatie voor werken met Dennis

Professionals vertellen over werken met Eva

Meer lezen

DENNIS EN EVA GEBASEERD OP WERKLANDSCHAP

Dennis en Eva zijn gebaseerd op het Werklandschap. Het Werklandschap is een manier om op een gestructureerde wijze te laten zien wat gemeenten aan dienstverlening bieden in het werkdomein. Het versterkt het inzicht in de dienstverlening die wordt geboden of nodig is en nodigt uit om van elkaar te leren, te verbeteren en door te ontwikkelen. Het biedt een gezamenlijk denkkader en op het gebied van digitalisering ondersteunt het bij het creëren van eenheid van taal.

Dennis en Eva - Werklandschap

MEEDOEN? MELD U AAN VOOR ONZE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Wilt u met uw organisatie gebruikmaken van Dennis? Meld u dan aan voor de volgende sessies:

  1. Online informatiebijeenkomst Dennis en Eva. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over het gebruik en beheer van Dennis én Eva. De data van de informatiebijeenkomsten vindt u bij het aanmeldformulier. Na het bijwonen van de informatiebijeenkomst, ontvangt u een uitnodiging voor een aansluitsessie.
  2. Online aansluitsessies Dennis of Eva. In deze sessie hoort u meer over de technische en organisatorische aspecten van de instrumentengids die u wilt gebruiken.

Voorbereiding op aansluitsessie

U bereidt zich goed voor op een aansluiting door een aantal opgenomen webinars te bekijken:

Na de Aansluitsessie krijgt u toegang tot een eigen Dennis-omgeving voor uw organisatie. Aansluiten is tot 1 juli 2023 gratis.

MEER WETEN? KOM NAAR HET MAANDELIJKSE (BE)SPREEKUUR

Vragen over Dennis stelt u in het online spreekuur. Aanmelden is niet nodig. Het (be)spreekuur is elke eerste dinsdag van de maand van 9.00 - 10.00 uur. Via deze link komt u direct in de Teamsvergadering: Deelnemen aan het spreekuur Dennis, Eva, Eva.RMT.

Heeft u tussendoor vragen? Stel ze op het Dennis-forum of mail naar denniseneva@vng.nl.