Logo EVA

Individueel maatwerk is nodig om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen en mee te laten doen naar vermogen. Voor ieder individu vraagt dit een andere aanpak. Met de instrumentengids Eva kunnen klantmanagers in één oogopslag zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een specifieke werkzoekende. Gemeentelijke organisaties vullen hun Eva zelf met lokale en regionale instrumenten die bijdragen aan maximaal meedoen en begeleiding naar werk. Met filters en zoekfuncties ondersteunt Eva de professional om mensen te begeleiden naar werk of duurzame participatie. Lees hieronder hoe u aan de slag gaat met Eva.

HULP BIJ IMPLEMENTATIE

Voor iedereen die gaat werken met Eva maar niet goed weet hoe te beginnen, zijn er de online sessies Hulp bij implementatie. Deze tijdelijke sessies vinden maandelijks plaats tussen februari en juni. Het projectteam beantwoordt alle vragen en deelt concrete tips. In de agenda vindt u de data en de deelnamelink. Aanmelden is niet nodig.

WAAROM EVA?

Er is sprake van steeds meer diversiteit in doelgroepen en meervoudige problematieken binnen het werkzoekendenbestand van gemeenten en de veranderende arbeidsmarkt. De haalbare eerstvolgende stap is voor ieder individu anders en dat vraagt om maatwerk. Inzet van passende instrumenten, zoals sociale activering, scholing, en jobcoaching, vraagt om professioneel inzicht in de beschikbare instrumenten en hun effectiviteit bij bepaalde doelgroepen en problematieken. Eva (Effectief, vakbekwaam en actueel) helpt hierbij en ondersteunt klantmanagers. De ambitie is dat werkzoekenden op termijn zelf Eva gaan gebruiken.

EVA HELPT BIJ

  • Inzichtelijk en transparant maken van het instrumentenaanbod van gemeenten voor werkzoekenden.
  • Methodisch werken, een systematische, doorzichtige en doelgerichte manier van werken, met regelmatige evaluaties om werkzoekenden te begeleiden.
  • Maatwerk leveren door bijvoorbeeld samen met de werkzoekende passend aanbod te verkennen. Daarbij wordt niet alleen wordt gekeken naar waar de werkzoekende staat, maar ook waar diegene naartoe wil.

Binnen de gemeente anderen overtuigen van de meerwaarde van Eva? Gebruik dan deze factsheet (PDF). Ook is er een kijk-omgeving van Eva. Wilt u daarin eens grasduinen? Stuur ons dan een mail.

Zo werkt Eva: demo video instrumentengids Eva (YouTube)

HANDIGE INFORMATIE VOOR WERKEN MET EVA

Video’s voor het gebruik van Eva

Professionals vertellen over werken met Eva

Meer lezen

DENNIS EN EVA GEBASEERD OP WERKLANDSCHAP

Dennis en Eva zijn gebaseerd op het Werklandschap. Het Werklandschap is een manier om op een gestructureerde wijze te laten zien wat gemeenten aan dienstverlening bieden in het werkdomein. Het versterkt het inzicht in de dienstverlening die wordt geboden of nodig is en nodigt uit om van elkaar te leren, te verbeteren en door te ontwikkelen. Het biedt een gezamenlijk denkkader en op het gebied van digitalisering ondersteunt het bij het creëren van eenheid van taal.

Dennis en Eva - Werklandschap

METHODISCH WERKEN MET EVA

Klantmanagers begeleiden mensen naar werk of naar participatie in de maatschappij. Dit doen zij het best op een systematische, doorzichtige en doelgerichte manier. Inclusief regelmatige evaluaties om bij te sturen. Dit heet methodisch werken en is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus, uitgewerkt in de handreiking. Methodisch werken bestaat uit vier stappen die de professional doorloopt bij de begeleiding van een klant. Eva ondersteunt professionals op een aantal onderdelen bij het methodisch werken, waardoor het vakmanschap stimuleert. In de Handreiking methodisch werken met Eva (pdf) leest u meer over de inzet van Eva en de wetenschappelijke achtergrond van Eva. Of bekijk de uitlegvideo hieronder over Methodisch werken.

Aansluiten op Eva

Wilt u met uw organisatie gebruikmaken van Eva? Meld u dan aan voor de volgende sessies:

  1. Online informatiebijeenkomst Dennis & Eva. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over het gebruik en beheer van Dennis én Eva. De data van de informatiebijeenkomsten vindt u bij het aanmeldformulier. Na het bijwonen van de informatiebijeenkomst, ontvangt u een uitnodiging voor een aansluitsessie.
  2. Online aansluitsessies Dennis & Eva. In deze sessie hoort u meer over de technische en organisatorische aspecten van instrumentengids Eva. Bekijk als voorbereiding op een aansluiting de volgende webinars:

Na de Aansluitsessie krijgt u toegang tot een eigen Eva-omgeving voor uw organisatie. Aansluiten is tot 31 december 2023 gratis.

(Be)spreekuur Dashboard Dennis & Eva

Sinds 1 juli 2023 heeft elke instrumentengids een eigen dashboard. Vragen over het gebruik en de functionaliteiten van het dashboard stelt u in het online (be)spreekuur. Het spreekuur is elke eerste dinsdag van de maand van 9.00 - 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Via deze link komt u direct in de Teamsvergadering: Deelnemen aan het spreekuur Dennis, Eva, Eva.RMT.

Heeft u andere vragen? Stel ze op het Eva-forum of mail naar denniseneva@vng.nl.