VNG Magazine nummer 3, 4 maart 2022

Ik heb me beschikbaar gesteld als stembureaulid. Tot mijn verbazing werd ik afgewezen omdat ik ‘politiek gelieerd’ zou zijn. ik ben in 2017 uit de politiek gestapt en ik ben niet eens lid van een partij. Mijn werk op de griffie zou de reden zijn. Maar juist een griffie is politiek volslagen neutraal. Mag iemand zomaar geweigerd worden wanneer aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan? 

Een stembureauvrijwilliger
 

Geerten Boogaard

Beste vrijwilliger,

De benoeming van stembureauleden is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Het college kan daarbij een beleid hanteren om geen politiek gelieerde kandidaten te benoemen. Steeds meer gemeenten bewegen in die richting. Maar iemands politieke profiel afleiden uit zijn of haar werk op de griffie gaat wel heel ver en komt ook niet op voorhand logisch over.

Bezwaar en beroep tegen benoemingsbesluiten is wettelijk niet mogelijk.  Een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens kan wel. Het maken van een direct onderscheid op basis van politieke gezindheid (want dat is het) mag namelijk alleen als dat een redelijke eis is. Daar kun je in dit geval over twisten. 
 
Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.