VNG Magazine nummer 14, 23 september 2022

In Almere was tijdens de geheime schriftelijke stemming over de benoeming van de wethouders vanaf de perstribune en de publieke tribune zichtbaar of raadsleden iets op hun stembriefje schreven en zo ja wat dan. Is de benoeming van de wethouders dan wel geldig? 

Robert Mienstra, redacteur van Almere DEZE WEEK
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Mienstra,

De benoeming van de wethouders werd geldig toen de voorzitter van de raad met hamerslag het benoemingsbesluit bekrachtigde. 
Door het gebrek aan vertrouwelijkheid kleeft er echter wel een vormgebrek aan deze benoeming. Het is aan de raad om te beoordelen of hij dit zo bezwaarlijk vindt dat er een nieuwe stemming moet worden georganiseerd waarin ofwel de benoeming wordt bekrachtigd ofwel teruggedraaid door ontslagverlening. Ik kan mij voorstellen dat het vormgebrek in dit geval niet zo zwaar weegt. 
Los daarvan is er duidelijk wel een ontwerpfout in de stemmingsprocedure. Het is aan de burgemeester als voorzitter van de raad om een geheime stemming zo te organiseren dat ze echt vertrouwelijk is.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard?