VNG Magazine nummer 17, 6 november 2020

Beste Thorbeckeprofessor,

Op twitter zag ik een vacature voorbijkomen voor de functie van wethouder, waar iedereen op kan reageren. Heeft een wethouder van buiten, zonder band met gemeente of politieke partij, wel toegevoegde waarde voor de lokale politiek?

Naam bij de redactie bekend
 

Geerten Boogaard

Beste vragensteller,

Vers bloed van buiten kan soms een heel goed idee zijn, zeker als iedereen met elkaar overhoop ligt. Dan kan een tijdelijk zakencollege helpen de boel weer in rustiger vaarwater te krijgen.

Voor de lange termijn ben ik echter geen voorstander van het depolitiseren van het wethoudersambt tot – feitelijk – een soort gemeentesecretaris. Het heeft ook niets met dualisme te maken. Goede politieke bestuurders hebben een ideologische oriëntatie in hun bestuursstijl, en dan is het wel zo democratisch om daar open over te zijn. Sterker nog: de politieke stijl van een wethouder zou een mooie inzet van verkiezingen kunnen zijn!

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.