De VNG heeft met het kabinet afgesproken dat gemeenten reëel gecompenseerd worden voor de extra kosten en inkomstenderving naar aanleiding van de coronacrisis. Hier vindt u een overzicht van de afspraken. Over een aantal onderwerpen (zoals GGD’en, Veiligheidsregio’s en Tozo) zijn afspraken gemaakt voor een langere periode. Over inkomstenderving is afgesproken dat er in 2021 aanvullende compensatie komt op basis van de daadwerkelijke situatie. Heeft u vragen over de compensatie van meerkosten en inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis? Mail dan naar info@vng.nl

Let op: de informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 en de wetgeving rondom de app CoronaMelder vindt u voortaan op de nieuwe pagina Wetgeving COVID-19

Stand van zaken financiële compensatie

Na overleg tussen de VNG en het kabinet is besloten tot compensatie voor extra uitgaven van gemeenten op verschillende onderwerpen. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Coronavirus

3540 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 april 2021 om 13:32

Webinars rond de coronacrisis

Verschillende aspecten van de coronacrisis komen aan bod tijdens webinars. Zoals financiële compensatie, gezondheidsbeleid, digitale inspraak en participatie in coronatijd en de rol van kleine en middelgrote steden in de aanpak van de coronacrisis.

De impact van de coronacrisis op uw gemeente

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Brieven en publicaties