De VNG heeft met het kabinet de afspraak gemaakt om gemeenten reëel te compenseren voor de extra kosten die de coronacrisis met zich meebrengt. Voorop staat daarbij dat gemeenten er niet slechter voor mogen komen te staan dan nu al het geval is. De VNG is hierover in gesprek met verschillende bestuurslagen. Gemeentelijke experts bieden daarbij inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast worden er onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hoogte van de extra kosten.

Let op: de informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 en de wetgeving rondom de app CoronaMelder vindt u voortaan op de nieuwe pagina Wetgeving COVID-19

Stand van zaken financiële compensatie

Na overleg tussen de VNG en het kabinet is besloten tot compensatie voor extra uitgaven van gemeenten op verschillende onderwerpen. 

Webinars rond de coronacrisis

Verschillende aspecten van de coronacrisis komen aan bod tijdens webinars. Zoals gezondheidsbeleid, digitale inspraak en participatie in coronatijd en de rol van kleine en middelgrote steden in de aanpak van de coronacrisis.

De impact van de coronacrisis op uw gemeente

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Brieven en publicaties