De VNG heeft met het kabinet afgesproken dat gemeenten reëel gecompenseerd worden voor de extra kosten en inkomstenderving naar aanleiding van de coronacrisis. Hier vindt u een overzicht van de afspraken. Over een aantal onderwerpen (zoals GGD’en, Veiligheidsregio’s en Tozo) zijn afspraken gemaakt voor een langere periode. Over inkomstenderving is afgesproken dat er in 2021 aanvullende compensatie komt op basis van de daadwerkelijke situatie. Heeft u vragen over de compensatie van meerkosten en inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis? Mail dan naar info@vng.nl

Let op: de informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de wetgeving rondom de app CoronaMelder vindt u voortaan op de nieuwe pagina Wetgeving COVID-19

Stand van zaken financiële compensatie

Meest recente discussies op het VNG-forum

Coronavirus

2942 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 6 december 2022 om 09:28

VNG Dialoog over financiële compensatie

In de VNG Dialoog van 25 maart 2021 werd een update gegeven over de compensatie vanuit het rijk tot nu toe, over het onderzoek naar de financiële consequenties van corona in Q1 en Q2 en over de lopende gesprekken over de verantwoording.

De impact van de coronacrisis op uw gemeente

Selecteer hieronder uw gemeente om de lokale cijfers te bekijken in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.
Of bekijk het Dashboard Sociale Impact Corona

Brieven en publicaties